درمان اسهال در طب سوزنی
امبدینگ نخکندولا
درمان تعریق
لاغری با روش کت گوت
تزریق ژل و بوتاکس
لیزر موهای زائد با جدیدترین دستگاه موجود در کشور
ليفت صورت بانخ
میکرونیدلینگ با درماپن

درمان اسهال در طب سوزنی

به مدفوع شل همراه با غذای هضم نشده و حتی آبکی اسهال گفته می شود.در طب سوزنی دامپ(نم) زیاد باعث مدفوع اسهالی می شود.اسهال معمولا طحال ، معده و روده را درگیر می کند بنابراین درمان بر اساس تنظیم چی معده و طحال صورت می گیرد.

علت شناسی و پاتوژنز:
1- در طب سوزنی پاتوژن خارجی اکثرا مثل سرما ، دامپ(نم) ، گرمای تابستان و نوع گرما دیده می شود به ویژه دامپ(نم) وجود دارد.نم بیشتر طحال را مسدود می کند.این فاکتور باعث اختلال عمل یانگ طحال و معده می شود و نهایتا ترانسپورتاسیون و ترانسفورماسیون عمل اصلی طحال را مختل کرده و در نتیجه عدم جدایی مواد غذایی از مواد بلااستفاده در روده اسهال را ایجاد می کند.

2- در طب سوزنی اسهال می تواند به علت رژیم نامناسب و استفاده غذای سرد ، خام و آلوده باشد که نهایتا اختلال عمل طحال و معده اسهال را ایجاد می کند.
3- در طب سوزنی در اثر استرس های روحی اختلال درعمل طحال و معده بوجود آمده و چی مسدود شده و پاتولوژیک کبد به طحال حمله ور شده و اسهال را ایجاد می کند.
4- در طب سوزنی کمبود طحال و معده در اثر کار زیاد ، رژِیم غذایی نامناسب و یا بیماری های طولانی باعث تضعیف طحال گردیده و اسهال را باعث می شود.

5- اسهال در اثر کمبود یانگ کلیه در بیماری های طولانی ، سن بالا و یا بدن ضعیف نیز ایجاد می شود.کمبود چی کلیه و یانگ کلیه اختلال در گرم نگه داشتن یانگ طحال را به وجود می آورد.در نهایت اختلال عمل طحال در ترانسپورتاسیون و ترانسفورماسیون را باعث شده و اسهال را ایجاد می کند.

تشخیص افتراقی:
1- دامپ(نم)و سرما در روده بزرگ
علائم اصلی از نظر طب سوزنی عبارت است ازاسهال شفاف شبیه آب
علائم همراه در طب سوزنی عبارت اند از درد و صدای شکم ، احساس پری در قفسه سینه ، اشتهای ضعیف ، لرز و تب ، گرفتگی بینی و سردرد
تشخیص نبض و زبان از نظر طب سوزنی:زبان رنگ پریده با بار سفید و نبض متوسط و نرم

آنالیز سندروم از نظر طب سوزنی:
نم و سرما یا باد به روده و معده حمله کرده و باعث اسهال ، درد شکم ، صدای شکم می شود که نشان دهنده انسداد چی معده و روده است. اگر حمله توسط باد سرد باشد سردرد ، انسداد بینی و تب نیز عارض می شود.بار چرب و سفید زبان و نبض متوسط و نرم نشان دهنده سرما ونم زیاد داخلی است.

2- دامپ(نم)گرمایی در روده بزرگ از نظر طب سوزنی:
علائم اصلی عبارت اند از اسهال با درد شکم و افزایش حرکت روده ، مدفوع با بوی بد ، احساس تب در شکم و مقعد
علائم همراه از نظر طب سوزنی عبارت اند از بی قراری و تشنگی ، ادرار کم و زرد
تشخیص نبض و زبان از نظر طب سوزنی:بار زرد و چرب زبان ، نبض سریع و نرم

آنالیز سندروم از نظر طب سوزنی:
اختلال عمل روده و معده در اثر دامپ(نم) گرمایی هدایت مدفوع را مختل و سریع کرده و اسهال را باعث می شود . گرما مایعات بدن را بخار کرده و احساس تب در مقعد و بوی بد مدفوع را باعث می شود و دامپ هیت(نم گرمایی)داخلی باعث نبض سریع و نرم و بار چرب و زرد زبان می شود.

3- احتباس غذا از نظر طب سوزنی:
علائم اصلی عبارت اند از درد شکم و صدای روده ها ، مدفوع همراه با غذاهای هضم نشده و بوی بد ، و دردی که با دفع برطرف می شود.
علائم همراه در طب سوزنی عبارت اند از احساس پری و اتساع در ناحیه اپیگاستر ، بی اشتهایی ، باد گلوی بدبو و ریگورجیتاسیون اسید.
نبض و زبان در طب سوزنی:بار ضخیم زرد و چرب ، زبان و نبض لغزنده

آنالیز سندروم از نظر طب سوزنی:
رژیم غذایی نامناسب ، احتباس غذا در معده و روده بزرگ باعث اختلال عمل در روده و معده گردیده و در نتیجه درد شکم را باعث می شود همچنین صدای روده ها و عدم هضم کامل غذا و بالا رفتن پاتولوژیک چی پاتوژن ، باد گلوی بدبو و بی اشتهایی را به دنبال خواهد داشت و غذای هضم نشده باعث مدفوع بد بو می شود ولی با دفع ، درد شکم کم می شود بار زرد ، ضخیم و چرب زبان و نبض لغزنده نشان دهنده احتباس غذا است.

4- حمله چی پاتولوژیک کبد به طحال در طب سوزنی:
علائم اصلی در طب سوزنی عبارت اند از اسهال گاه گاهی و درد در شکم در اثر استرس و مسائل روحی که اول درد را ایجاد می کند و بعد اسهال را.
علائم همراه از نظر طب سوزنی عبارت اند از احساس پری در سینه و هیپوکندر ، باد گلو و کم اشتهایی.

تشخیص نبض و زبان در طب سوزنی:
زبان نازک و قرمز با بار زرد یا سفید ، نبض سیمی شکل

آنالیز سندروم در طب سوزنی:
روحیات پاتولوژیک خارجی باعث انسداد چی کبد گردیده که عمل طحال را مختل می کند پس اعمال ترانسپورتاسیون و ترانسفورماسیون مختل شده و اسهال و درد را ایجاد می کند.این احساسات پاتوژن باعث دیپرس شدن چی کبد و احساس پری در قفسه سینه ، باد گلو و اشتهای ضعیف می شود. زبان نیز قرمز شده و نبض سیمی شکل نشانه بیش فعال شدن آتش کبد و کمبود طحال است.

5- کمبود طحال و معده:
علائم اصلی از نظر طب سوزنی عبارت اند از اسهال طولانی با غذای هضم نشده ، کاهش اشتها ، افزایش حرکت روده ها که پس از خوردن غذای چرب تشدید می شود.
علائم همراه در طب سوزنی عبارت اند از بی اشتهایی و احساس پری شکم ، رخوت و خستگی و صورتی بی حال
تشخیص نبض و زبان در طب سوزنی:زبان رنگ پریده و بار سفید نبض نخی شکل و ضفیف

آنالیز شکم از نظر طب سوزنی:
کمبود طحال و معده که در ترانسپورتاسیون و ترانسفورماسیون اختلال ایجاد می شود و غذای هضم نشده و عدم جدا سازی غذا از مواد دفعی در روده باعث اسهال می شود.کمبود یانگ طحال نیز باز باعث کم اشتهایی ، احساس پری در شکم و افزایش حرکت روده شده که بلافاصله پس از خوردن غذای چرب ایجاد می شود وباز خود این طولانی شدن اسهال ، باعث کمبود طحال و معده می گردد.

6- کمبود یانگ کلیه:
علائم اصلی از نظر طب سوزنی عبارت اند از صدای روده ها و اسهال با درد شکم درست قبل از غروب آفتاب
علائم همراه در طب سوزنی عبارت اند از زبان رنگ پریده با بار سفید ، نبض نخی شکل و عمیق به ویژه در منطقه عقبی ناحیه کلیه در نبض

آنالیز سندروم در طب سوزنی :
اسهال طول کشیده ، باعث کمبود کلیه می گرددکه نهایتا توانایی کلیه در گرم کردن طحال و معده از دست می رود که اختلال در عمل طحال را درپی خواهد داشت.قبل از غروب یانگ چی هنوز کمبود دارد ولی یین(yin) ، افزایش پیدا می کند پس درد شکم و اسهال و صدای روده ها را به وجود می آورد که به آن اسهال قبل از غروب آفتاب گفته می شود .چون کمبود در طحال و کلیه است اندامها سرد می شود و زانوها و کمر ، درناک و ضعیف می گردد.بار زبان سفید و نبض نخی و عمیق است . که علائم کمبود چی در کلیه و طحال می باشد.

درمان:
1- دامپ(نم) سرد در روده بزرگ
درمان اصلی در طب سوزنی عبارت است از برطرف کردن سرما و از بین بردن دامپ(نم).
انتخاب نقاط در طب سوزنی:
Rn12/St25/St37/Sp9

2- دامپ هیت در رورده بزرگ
درمان اصلی در طب سوزنی عبارت است از خنک کردن گرما و برطرف کردن دامپ.
انتخاب نقاط در طب سوزنی:
Rn12/St25/St37/Sp9 با ترکیب Li4/Li11/Rpping b40

3- احتباس غذا:
درمان اصلی درطب سوزنی عبارت است ازتقویت هضم وبرطرف کردن احتباس
انتخاب نقاط در طب سوزنی:
Sp4/Rn12/St25/St36/B20/B21/B25

4- حمله چی پاتولوژیک کبد به طحال
درمان اصلی در طب سوزنی عبارت است از آرام کردن چی کبد و تقویت طحال
انتخاب تقاط در طب سوزنی:
Rn12/St25/St36/Lr3/Gb34

5- کمبود طحال ومعده:
درمان اصلی در طب سوزنی عبارت است از تقویت طحال و جبران کمبود چی
انتخاب نقاط در طب سوزنی:
B20/Lr13/R12/St25/St36

6- کمبود یانگ کلیه:
درمان اصلی از نظر طب سوزنی عبارت است از گرم کردن کلیه و تقویت طحال
انتخاب نقطه در طب سوزنی:
Du4/Rn4
گاهی از موک گذاری روی این دو نقطه استفاده می شود.


آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین یوسف آباد و چهلستون ، ساختمان پزشکان سبز ، طبقه دوم
تلفن : 88722038 - 021

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید
نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :

الفبای طب سوزنی

طب سنتی چین معتقد است هرآنچه در قسمتی از بدن اتفاق می افتد بر دیگر بخشهای بدن تآثیرگذار است

تاریخچه طب سوزنی

تاریخچه طب سوزنی به دو هزارسال قبل از میلاد مسیح باز میگردد. جایی که هنوز فلزات کشف نشده بوده اند

خواندنی مطلب امروز